Soman Nagar Co-op Hsg. Soc.

36, Krantiveer Bhai Balmukund Marg,
Chinchpokli (East), Mumbai - 400 012

Prashant C Jagtap
Secretary

Prashant C Jagtap Secretary

Tel. No. 9892672679
Email : prashantcjagtap1971@gmail.com / somannagarhousingsociety@gmail.com

Sharadchandra S Desai
Legal Advisor

Tel. No. 9821061408
Email : sharadchandra.desai@yahoo.in

Mr.Satish Paralkar
Project Management Consultant

Tel. No. 9820076040
Email : vpassoc.proj@gmail.com

Mr.Jayant Varde
Project Management Consultant

Tel. No. 9870572370
Email : vpassoc.proj@gmail.com

Color Skin